Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Winst door samenwerking

Wanneer spreekt met van winst door functiecombinatie en wat hoopt men ermee te bereiken?

Voor een succesvolle functiecombinatie tussen partijen moet er sprake zijn van duurzame voordelen voor beide functies. Het is daarbij van groot belang dat betrokken partijen dezelfde definitie van “duurzaam” hanteren, of in elk geval van elkaar weten wat met deze term bedoeld wordt. De term duurzaam wordt de laatste jaren te pas en te onpas gebruikt en leidt daardoor tot verwarring.

Volgens Van Dale is één van de betekenissen van “duurzaam” ‘het milieu weinig belastend’, maar betekent het ook ‘lang durend’ of ‘weinig aan slijtage of bederf onderhevig’. De Engelse omschrijving van het begrip “sustainable” is dan wat duidelijker: ‘avoiding depletion of natural resources’ (Oxford Dictionary).

 

2013_11_26_Portaal_waterwinning_en_milieu_groot

 

In het rapport ‘Toekomstwaarde Nu! De kracht van functiecombinaties’ van het Agentschap NL beschrijven de auteurs op treffende wijze de theorie achter functiecombinaties en illustreren dit aan de hand van een aantal voorbeelden. Zij stellen dat een functiecombinatie zich richt op de duurzame voordelen van een plek en de mogelijkheden om die te versterken. Hierbij is de kracht van een gebied steeds het uitgangspunt en staan de gebruikers van een gebied centraal. Het belangrijkste principe van functiecombinatie is ‘meerwaarde tegen minder “kosten”’. Hierbij moet niet alleen aan financiële kosten worden gedacht, maar kunnen kosten bijvoorbeeld ook achteruitgang van natuurwaarden zijn.

Vanuit drinkwater

Drinkwaterbedrijven hebben belang bij lange termijn zekerheid.

Vanuit drinkwater

Vanuit landbouw

Voor de landbouw is lange termijn zekerheid essentieel, aangezien de meeste bedrijven familiebedrijven zijn en hiervan afhankelijk zijn.

Vanuit landbouw

Vanuit natuur

Voor natuurbeheerders is het belangrijk  dat de natuurdoelen gerealiseerd worden.

Vanuit natuur

Vanuit recreatie

Voor recreatie is het belangrijk dat er voldoende ruimte aanwezig is en ingericht is om te recreëren en voor bedrijven om zich te vestigen. 

Vanuit recreatie