Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Kennisontwikkeling en bewustwording

Door samen kennis te ontwikkelen kunnen functies beter op elkaar afgestemd worden en wordt men beter bewust van elkaars wensen en belangen.

 

Vaak wordt de vraag naar kennisontwikkeling gestuurd vanuit de problemen in de praktijk. In een gezamelijk traject wordt dan onderzocht hoe de desbetreffende processen verbeterd kunnen worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Onderzoek naar gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest. Aanleiding hiervoor is dat ongewenste verontreinigde stoffen in het opgepompte water aangetroffen worden. Eén onderzoeksvraag richtte zich bijvoorbeeld op het nauwkeuriger bepalen van de dosering en het gerichter toedienen hiervan. Het doel hiervan is dat de afspoeling naar het grondwatersysteem afneemt. Een ander onderzoek richtte zich op de vraag of bepaalde bodemeigenschappen (bijvoorbeeld bewerken van de humuslaag) de uitspoeling kunnen afremmen?  Win-win uitkomst: (1) beperking van uitspoeling richting het grondwater, wat gunstig is voor de waterwinning en de natuur, (2) kostenefficiëncy voor landbouw en industrie omdat minder bestrijdingsmiddelen aangeschaft hoeven worden.
  • Onderzoek naar gebruik van water voor beregening:  Aanleiding is dat in droge perioden alle partijen water nodig hebben. Onderzocht is hoe de watervraag van boeren beperkt kan worden door slimmere infiltratietechnieken en continue vochtopnemers in het veld. Win-win uitkomst: (1) onttrokken waterhoeveelheid voor beregening neemt af (kostenefficiëncy voor de landbouw) en (2) geringere daling van de grondwaterstand (gunstig voor natuur).

 

watersense

Sturing op informatie van sensoren in het project Watersense (bron: www.watersense.nl)

Uit de voorbeelden blijkt dat onderzoek en kennisontwikkeling in praktijk voor beide partijen meerwaarde kunnen bieden.Een aandachtspunt is wel dat ook na het afronden van een kennistraject het enthousiasme en de kennis behouden moet blijven om een blijvend postitief effect te behouden. Een manier hiervoor zou kunnen zijn om nieuwe inzichten ook mee te nemen bij het opstellen van nieuw beleid en voorlichting hiervan.