Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Landschapstypen

De wisselwerking tussen (grond)waterwinning en andere gebruiksdoelen, zoals terrestrische natuur, wordt bepaald door de waterhuishouding. En die verschilt per landschapstype. Daarom worden de meest voorkomende landschapstypen in Nederland hieronder toegelicht. Per landschapstype geven we de ontstaanswijze, de natuurlijke processen en de mogelijke bedreigingen via het grondwater weer.

landschapstype_all

Landschapstypen

Heuvelland

Het heuvellandschap is gesitueerd in het zuiden van Limburg (ten zuiden van Sittard en Geleen).

Heuvelland

Hogere zandgrond en beekdal

De hoge zandgronden zijn grofweg gelegen in het midden en het oostelijke gedeelte van Nederland, ten oosten van de zogenaamde NAP-route.

Hogere zandgrond en beekdal

Hoogveen

Hoogvenen vormen een systeem met eigen waterhuishouding binnen het zandlandschap.

Hoogveen

Kustduin

Dit landschap komt voor in een smalle strook langs bijna de gehele kust.

Kustduin

Laagveen

Laagveenlandschappen zijn in veel delen van Nederland terug te vinden, namelijk in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Laagveen

Rivierengebied

Het rivierenlandschap omvat de huidige en voormalige overstromingsvlaktes van Maas, Waal, Rijn en IJssel

Rivierengebied

Zeekleigebied

De kleigebieden liggen in een brede strook (tientallen kilometers) langs de kust in de provincies Zeeland, Noord- en Zuid Holland, Flevoland, Groningen en Friesland.

Zeekleigebied

Meer informatie