Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Recreatie

Bijna iedere Nederlander onderneemt vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. De hoeveelheid vrije tijd is de afgelopen decennia sterk toegenomen.

Organisaties

Recreatie kent verschillende actoren die ieder hun eigen wensen en belangen hebben:

 • Recreanten en bewoners met wensen t.a.v. de kwaliteit en locatie groene ruimte en voorzieningen. De Groene ruimte wordt gebruikt voor vrije tijd, wandelen, fietsen en andere sportmogelijkheden, week-end weg naar bungalowparken.

  strandpaviljoen-ameland

  strandpaviljoen op Ameland

 • Recreatieondernemers met een economisch belang in die groene ruimte. Zij verdienen hun brood met het leveren van diensten aan recreanten. Dat varieert van rijwielverhuur, horeca en verblijfsruimte (hotels, bungalowparken, campings) tot pretparken en indoor-activiteiten.
 • Recreatieschappen als beheerders van overheidsvoorzieningen in de groene ruimte. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en provincie met als doel het ontwikkelen, beheren en exploiteren van voorzieningen voor (dag)recreatie buiten de bebouwde kom zoals (zwem)plassen, picknickplaatsen, fiets- en wandelpaden en kanoroutes.

Belang

Veel vrije tijd wordt besteed in natuur- en groengebieden. Wandelen en fietsen zijn heel populair en hebben zich stormachtig ontwikkeld. Maar er is ook steeds meer behoefte aan sportieve buitenactiviteiten, zoals paardrijden, ATB-routes e.d. Verder van huis vertoeven recreanten graag in bungalowparken, die ruim en parkachtig zijn opgezet en in een omgeving met veel natuur- en bosgebied liggen. De ruimte voor deze recreatievormen is schaars: slechts 15 % van Nederland is natuurgebied en door de rationalisatie in het landbouwgebied zijn tienduizenden kilometers landweggetjes verdwenen en is het landschap op veel plekken minder aantrekkelijk voor recreanten. In 2008 heeft de ANWB een visie opgesteld hoe met ruimtelijke ordening en meekoppelen beter aan de behoefte van bewoners en recreanten kan worden voldaan.

De behoeften zijn (ANWB 2008):

 • Bewoners hebben behoefte aan groen in de directe woonomgeving: stadsparken, groenvoorzieningen, dagrecreatieterreinen, natuurgebieden en een aantrekkelijk landelijk gebied;

  Nederland, provincie Noord-Holland, 24-06-10 © Foto Merlin Daleman

  beeldbank provincie Noord-Holland, 24-06-10 © Foto Merlin Daleman

 • De ideale woonomgeving heeft een netwerk aan stedelijke voorzieningen en biedt een groene omgeving waarin men kan ‘onthaasten’
 • Verder van huis zoekt men de beleving van rust en stilte in grotere eenheden natuur; door rationalisering is het landschap echter versnipperd geraakt, vandaar dat veel Nederlanders graag meer natuur in eigen land zien;
 • Veel Nederlanders hebben een voorkeur voor (half)open landschappen met een afwisseling van bosjes, lanen, houtwallen en heggen;
 • Informatie over landschappelijke of cultuurhistorische waarden draagt bij aan de beleving;
 • Er is behoefte aan een fijnmazig netwerk van aantrekkelijke wandel en fietsroutes.

 

Om dit te bereiken stelt ANWB een zonering in het landschap voor:

 • Stadsranden met wonen in het groen, parken, dagrecreatieterreinen en natuurgebied en kleinschalig agrarisch landschap, dat met de fiets of zonder veel auto-verplaatsting bereikbaar is;
 • Hierin kan ook de behoefte aan waterberging landschappelijk worden ingepast
 • Hiervoor zou zo’n 300.000 ha landbouwgebied aantrekkelijker gemaakt moeten worden of een andere functie krijgen
 • Schaalvergroting en intensivering van landbouw en agro-industrie zou dan verder van de steden af moeten plaatsvinden en deels kunnen worden geconcentreerd rond verkeersaders
 • Verder weg gelegen natuurgebieden aaneensluiten komt de beleving ten goede en maakt ze minder kwetsbaar voor invloeden van buiten, zoals bemesting en verdroging
 • Het verbinden van natuurgebieden voor zowel flora en fauna als voor recreanten.

Zo’n zonering vergt een fysieke opgave (aanleg), lange termijn beleid (samenhang in de ruimtelijke ordening) en betrokkenheid.

Voorzieningen zoals fiets- en wandelpaden, picknickplaatsen, kanoroutes en parkeerplaatsen worden vaak ontwikkeld en beheerd door recreatieschappen. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en provincie. Naast recreatieve doelstellingen hebben de meeste recreatieschappen ook het behartigen van natuur- en landschapsbelang als doelstelling. Daarnaast adviseert het recreatieschap vaak bij inrichtingsplannen voor het buitengebied.

Belangrijke actoren zijn verder de recreatie-ondernemers (deels verenigd in RECRON). Zij verdienen hun brood met het leveren van diensten aan recreanten. Dat varieert van rijwiel- of kanoverhuur, horeca en verblijfsruimte (hotels, bungalowparken, campings) tot pretparken. Voor hen is de recreatieve aantrekkelijkheid van de omgeving ook van belang.

Winst door samenwerking

 • Als meer groene ruimte beschikbaar komt voor recreatie, meer aaneensluiting van gebieden en (meer) mogelijkheden voor aantrekkelijke inrichting.Vertier bij een plas
 • Als kosteneffectiviteit optreedt.
 • Als functiecombinatie (nieuwe) mogelijkheid biedt voor blijvende rendabele aanwezigheid recreatiebedrijf (winst voor bedrijfsleven alsmede de recreanten).
 • Als natuur- en landschapsaspecten van een gebied voor de lange termijn aantrekkelijk blijven.

 

Literatuur: