Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Over deze webpagina

Deze webpagina presenteert bouwstenen voor en voorbeelden van functiecombinaties van drinkwaterwinning en ander landgebruik: natuur, landbouw, stedelijk gebied, recreatie, waterberging en meer. Deze informatie helpt en inspireert bij het zoeken naar mogelijkheden om samen te werken binnen het bodem- en watersysteem en zo de verschillende functies die het landschap biedt zo goed mogelijk te laten samengaan.

KWR Water heeft de website in opdracht van de Nederlandse waterbedrijven opgezet in samenwerking met natuur- en landbouworganisaties. Het doel is om te illustreren hoe samenwerking tussen verschillende gebiedspartners tot mooie resultaten kan leiden, de partijen de gelegenheid te geven onderling kennis te delen en om meer inzicht te krijgen in elkaars belangen en drijfveren.

drs. M. H. Jalink en drs. A. van Doorn, KWR Water,
Post Box 1072,  3430 BB Nieuwegein, +31 30 606 9511, info@waterwinst.nl

Partners

alle_logooooos

 

Verantwoording

KWR betracht grote zorgvuldigheid om de juistheid van de informatie op haar websites te waarborgen. De websites zijn echter uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik. KWR aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en toepasselijkheid ervan, en het gebruik ervan is voor uw eigen risico. De KWR websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere, niet door KWR gecontroleerde websites. KWR is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, toepasbaarheid en beschikbaarheid van deze websites.

KWR is niet aansprakelijk ten aanzien van enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de werking van de KWR websites of het gebruik van informatie op de KWR websites. Op de KWR websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Indien de Engelse versie van deze tekst tot andere interpretaties leidt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.