Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Optimalisatie winveld

Door aanpassingen uit te voeren aan de putten of de winhoeveelheid te veranderen kunnen de effecten van een winning op de omgeving veranderd worden.

Aanleg schermwinning

Een schermwinning is een (vaak veel kleinere) winning die vooral tot doel heeft om de drinkwaterwinning af te schermen van omgevingsrisico’s

Aanleg schermwinning

Fluctuatie winhoeveelheid

Het optimaliseren van de winhoeveelheid op de omgevingseffecten gedurende het jaar

Fluctuatie winhoeveelheid

Horizontale put

Horizontale putten hebben een geringer effect op het grondwatersysteem in de directe omgeving van de put dan verticale putten.

Horizontale put

Infiltratie van water

Infiltratie van water leidt tot een grotere zoetwatervoorraad en/of een beperking van het effect van een grondwateronttrekking naar de omgeving.

Infiltratie van water

Reduceren winhoeveelheid

Het verminderen van de winhoeveelheid leidt tot een afname van de omgevingseffecten van een winning.

Reduceren winhoeveelheid

Sluiten winning

Een drastische, doch soms onontkoombare maatregel

Sluiten winning

Verdiepen winning

Het verplaatsen van de winning naar een dieper watervoerend pakket.

Verdiepen winning

Verplaatsen putten

Het verplaatsen van putten leidt tot een ander effect van de winning op het grondwatersysteem

Verplaatsen putten