Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Gebiedsinrichting en waterhuishouding

Lokale  inrichtings- en waterhuishoudkundige maatregelen kunnen de grondwaterstand en –kwaliteit positief beïnvloeden.

Deze maatregelen zijn maatwerk en kunnen van zeer lokaal tot gebiedsbreed worden uitgewerkt. De voordelen van de maatregelen zijn dat ze lokaal een groot positief effect kunnen bewerkstelligen. Het watersysteem is door de jaren heen vaak aangepast aan nieuwe situaties en veranderingen van het landgebruik. Het terugbrengen van een grondwatersysteem naar haar oorspronkelijke vorm is daarom meestal niet mogelijk zonder ook het oppervlaktewatersysteem, het gewas en de drainagebasis weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Hoe groter het gebied is waarover deze aanpassingen uitgerold kunnen worden hoe gunstiger het resultaat wordt. Toch kan met lokale maatregelen en soms aanvullende technische oplossingen vaak al veel bereikt worden.

 

Aanvoer vergroten

Een methode om het grondwatersysteem te vernatten is om meer water aan te voeren

Aanvoer vergroten

Afvoer verkleinen

Door de afvoer te verminderen blijft het water langer voor de functies in het gebied beschikbaar

Afvoer verkleinen

Dynamische aan- en afvoer

Iedere functie heeft eigen wensen aan het grondwaterregime gedurende het jaar, met dynamische sturing kan het regime zo passend mogelijk gemaakt worden.

Dynamische aan- en afvoer

Inrichtingsmaatregelen

Ook beheer- en inrichtingsmaatregelen kunnen de natuurwaarden en/of het grondwatersysteem positief beïnvloeden.

Inrichtingsmaatregelen