Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Gebruiksfuncties

Nederland is dichtbevolkt: de meeste gebieden vervullen meer dan één gebruiksfunctie. Een overzicht van de gebruiksfuncties die vaak met drinkwaterwinning voorkomen.

Drinkwaterwinning

Het drinkwaterbedrijf onttrekt water uit het grond- of oppervlaktewatersysteem om er drinkwater van te maken.

Drinkwaterwinning

Landbouw

Zo’n 70 % van het landoppervlak in Nederland is in gebruik als landbouwgronden. Daar wordt de bodem gebruikt voor de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik.

Landbouw

Natuur

In natuurgebied is het beheer gericht op ontwikkeling en behoud van biodiversiteit (flora en fauna) of van de geologische of landschappelijke gesteldheid  

Natuur

Recreatie

Bijna iedere Nederlander onderneemt vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. De hoeveelheid vrije tijd is de afgelopen decennia sterk toegenomen.

Recreatie

Stedelijk gebied

Zo’n 15% van Nederland is bebouwd gebied: dorpen en steden, bedrijventerreinen en een dicht (spoor)wegennet: veel mensen, veel activiteiten en veel verhard oppervlak.

Stedelijk gebied