Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Gebiedsbreed

Om tot gebiedsbrede maatregelen te komen, die voor ieder meerwaarde geven, is het nodig om in een vroeg stadium al een gedeelde visie te hebben

 

Partijen worden steeds in een vroeger stadium bij gebiedsontwikkelingen van anderen betrokken. Dit is vooral ter voorkoming dat in een later stadium processen weer opnieuw moeten worden uitgevoerd of aangepast moeten worden. Dit betekent dat alle partijen al in vroeg stadium duidelijk moeten hebben:

  • wat hun belangen zijn,
  • wat er wel kan en niet en waarom,
  • wat hun eigen toekomstperspectieven zijn.

Beschermde status optimaliseren

Bescherming kan geoptimaliseerd worden binnen een gebied door maatwerk of versterkt worden als beschermde gebieden elkaar overlappen

Beschermde status optimaliseren

Compensatie

Deze maatregel ligt in eerste instantie niet voor de hand maar is soms onontkoombaar

Compensatie

Convenant

Afspraken maken met meerdere partijen over beheer van een gebied (gedragen verantwoordelijkheid).

Convenant

Gezamenlijk beheer

Het ontwikkelen en beheren van een terrein is gemakkelijker als er er vertrouwen in elkaar is en er niet teveel actoren aanwezig zijn met verschillende wensen

Gezamenlijk beheer

Tactische grondaankoop

Grondaankoop is vaak noodzakelijk en kan meerdere doelen dienen 

Tactische grondaankoop

Vormen voor samenwerking

De rol die je ineemt in het proces kan doorslaggevend zijn voor het resultaat

Vormen voor samenwerking