Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Proeftuin

Bij nieuwe ontwikkelingen worden twee situaties onderscheiden: (1) het gebied wordt opnieuw ingericht en (2) binnen een bestaand gebied wordt een functie toegevoegd of veranderd. Hoe kunnen deze kansen mogelijkheden bieden voor functiecombinatie?

2013_11_26_Portaal_waterwinning_en_milieu_groot

Een gebied wordt opnieuw ingericht “het speelveld ligt helemaal open”;

Dit geeft de mogelijkheid om een gebied zodanig in te richten dat voor alle partijen een werkbare situatie voor de toekomst ontstaat, het mooiste is het als functies elkaars belangen versterken “de win-win situatie”.

Binnen een bestaand gebied wordt een functie toegevoegd of veranderd  “het speelveld ligt deels al vast”;

In de meeste gevallen is dit de situatie, Nederland is namelijk niet leeg. De praktijk is dat er dan al allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden hebben waarbij soms lange termijn investeringen gedaan zijn, waarvan het dus niet kosteneffectief of duurzaam is om deze ongedaan te maken. Nog steeds kan het zijn dat een nieuwe ontwikkeling zodanig ingepast kan worden dat een win-win situatie ontstaat. Maar realistische wijze zal dit niet altijd het geval zijn. In ieder geval dient een nieuwe ontwikkeling andere functies niet nadelig te beïnvloeden. In dat geval kunnen mitigerende of in het uiterste geval compenserende maatregelen noodzakelijk zijn.