Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Groene Tafel

Initiatief van Rijksoverheid met als doel om elkaar te inspireren voor de benodigde vernieuwingen en samen (nieuwe) wegen te vinden om samen (meer) verantwoordelijkheid te nemen voor de natuur.

In de samenleving is een groeiende bereidheid van overheden, bedrijven en burgers om zich in te zetten voor natuur. Ook wordt het belang van natuur voor andere maatschappelijke doelen steeds meer erkend, zoals het belang voor gezondheid, water, wonen en vestigingsklimaat bedrijven. Het Ministerie van Economische Zaken wil deze beweging versterken en versnellen en de natuur opnieuw positioneren in de samenleving. Hiervoor is in 2013 een groene tafel gestart.

Literatuur: website Rijksoverheid