Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Emmen, dierentuin en waterwinning

Dierentuin verplaatst, ruimte voor centrumvernieuwing Emmen en beter beschermd grondwater 

Gebied

Eén van de twee waterwinningen in Emmen ligt circa een kilometer ten westen van Emmen op de Noordbargeres (de westelijke flank van de Hondsrug). De omgeving bestaat vooral uit akkerland en grasland. Het Noorderdierenpark Emmen lag (tot maart 2016) in het drukke centrum van Emmen, ingeklemd tussen bebouwing en woningen. De dierentuin heeft nu de naam: Wildlands Adventure Zoo.

Wensen

Dierentuin: ruimte voor uitbreiding

De dierentuin in het centrum van Emmen heeft voor vernieuwing meer ruimte nodig. Dit past echter niet op de huidige locatie. De dierentuin is daarom op zoek naar een alternatieve locatie voor de uitbreiding.

Pinguinverblijf Emmen

Pinguïnverblijf in dierentuin Emmen, hier nog op de oude locatie. (Bron: dierenparkemmen.nl)

Gemeente: meer woningen in het centrum van Emmen

De Gemeente heeft de wens om juist meer woningen in dit deel van Emmen, direct naast het assymmetrische gelegen stadscentrum, te ontwikkelen. De gemeente is op zoek naar ruimte om dit te realiseren.

Winning: betere afstemmingsmogelijkheden omtrent bescherming van de winning

De kwetsbare winning Noordbargeres wordt bedreigd door verschillende verontreinigingen afkomstig van de landbouw, industrie en de stad zelf. In de omgeving zijn vele actoren aanwezig, dit maakt het lastig om tot goede afspraken te komen en de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast legt het beschermingsgebied verschillende gebruikers belemmeringen op. WMD zoekt daarom naar alternatieven om de situatie te verbeteren.

Ingezette maatregelen

 • Uitruil van bestemmingsplan: verplaatsing dierentuin naar de Noordbargeres, in het grondwaterbeschermingsgebied van de waterwinning. Hierdoor komt ruimte vrij in het centrum van Emmen voor woningen en kantoren;
 • De WMD voert zelf het totale waterbeheer van de dierentuin uit zodat risico’s van uitspoeling van verontreinigingen naar het grondwatersysteem beheerst en gecontroleerd worden:
  • alle dierenverblijven worden onderlegd met folie, drainage en lekdetectie, waarmee de waterstromen in de dierentuin en het grondwatersysteem gescheiden blijven;
  • WMD zuivert de afvalwaterstromen in de dierentuin, waardoor de benodigde grondwateronttrekking voor de dierentuin (met 150.000 m3 per jaar) afneemt.
 • Biologische landbouw op het terrein van de WMD om voer voor de dieren te telen.

Opbrengsten

Win-winaspecten

 • De stad Emmen kan uitbreiden, de dierentuin krijgt meer ruimte en de drinkwaterwinning kan gehandhaafd blijven;
 • De waterleidingmaatschappij doet het waterbeheer van de dierentuin:
  • Impuls aan innovatie afvalwaterverwerking met biologische zuivering en membraanfiltratie, kringloopsluiting en besparing op grondwater.
  • Bij de dierentuin wordt water slim hergebruikt en is de waterkwaliteit en het doorzicht (voor het publiek) in de waterbasins optimaal.

Bijkomstige zaken voor de WMD

 • Enkele putten moesten wel ontmanteld worden (eis van Provincie waterwingebied minimaal 30 m van grens dierentuin).
 • De WMD kan in onderhandeling met slechts één partner (de dierentuin) eenvoudiger de bescherming van het grondwater regelen.
 • Ook wordt synergie behaald met introductie van watergedragen energiediensten. Het reinwater van productiestation Noordbargeres is de bron van warmte en koude voor een laag temperatuur warmtenet in het dierenpark en omliggende gebouwen.

Meer informatie

Norbert Veldkamp, WMD
www.wmd.nl

WMD Water

Project is toegevoegd in 2014.

Literatuur:

 • Interview met Norbert Veldkamp
 • Informatie over de waterfabriek van de WMD
 • Informatie van website dierenpark Emmen