Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Waterberging Hilversum

Nieuw waterbergingsgebied biedt ruimte aan natuur en recreatie

Project

De gemeente Hilversum richt de komende jaren een nieuw waterbergingsgebied in bij de Huydecopersweg. Het terrein komt binnenkort beschikbaar bij de reconstructie van de A27. Door de realisatie van een nieuwe, haakse, zogenoemde Haarlemmermeer-aansluiting, komt een aanzienlijk areaal (waaronder 6 ha asfalt) vrij voor natuurontwikkeling aan de rand van de bebouwde kom van Hilversum. 

In samenwerking tussen de gemeente Hilversum, provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Vitens en het Goois Natuurreservaat zal het gebied worden ingericht waar ruimte wordt gecreëerd voor natuur en recreatie.

Deze ontwikkeling biedt naast natuurontwikkeling een oplossing voor de afvoer van overtollig regenwater in Hilversum-oost en een permanente oplossing voor de afvoer van het interceptiewater van Vitens van het drinkwaterproductiebedrijf Laren. Het water blijft met deze oplossing behouden in het gebied en komt ten goede aan de grondwatervoorraad in de bodem van het Gooi. Hiermee wordt gebiedseigen water vastgehouden en komt beschikbaar voor natuurontwikkeling.

Foto van plan Huydecopersweg (bron: Goois Natuurreservaat, De Jong Luchtfotografie – Zeist)

Meer informatie

René Kollen – Vitens

Vitens

Dit project is toegevoegd in 2017.