Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Crezéepolder, terug naar een zoetwatergetijdengebied

Van een polder met agrarische bestemming naar een zoetwatergetijde natuurgebied met recreatiemogelijkheden

Gebied

De Crezéepolder is een buitendijks natuurgebied van 72 hectare tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk aan de rivier “De Noord”.  De polder is van de rivier afgeschermd door de Zomerdijk. Het gebied werd gebruikt voor landbouw en drinkwaterwinning. Vroeger was de Crezeepolder geen polder, rond de tweede wereldoorlog zijn de gorzen ingepolderd.

In december 2008 is het bestemmingplan goedgekeurd om van dit gebied weer een zoetwatergetijdengebied te maken, iets wat weinig voorkomt in Europa. In plaats van een polder met een agrarische bestemming, wordt de Crezéepolder een natuurgebied. Bij het ontwikkelen van dit nieuwe natuur-  en recreatiegebied zijn onder andere Rijkswaterstaat Zuid-Holland Zuid, provincie Zuid-Holland, gemeente Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Oasen betrokken. Het project is eind 2016 opgeleverd.

Plan Crezéepolder (bron: Oasen)

Ingezette maatregelen

Er is een opening in de dijk gemaakt zodat het zoete rivierwater van de Noord met vloed naar binnen kan stromen. Het verschil tussen eb en vloed is hier ongeveer 90 cm. Doordat eb en vloed weer in het gebied terugkeren, komen ook bijzondere planten en dieren terug die door de aanleg van de Deltawerken uit het Nederlandse landschap zijn verdwenen De nieuwe natuur zal enkele vogels als de kluut, de blauwborst en de kleine karekiet aantrekken.

Winputten in oude situatie (bron: Oasen)

De drinkwaterbronnen stonden eerst tussen de aardappelvelden. Dat is nu verleden tijd. In plaats daarvan staan ze nu midden in de natuur op een dijk, veilig voor hoog water. De putten en het drinkwaterterrein van Oasen zijn verhoogd en er komt een toegang naar het drinkwaterterrein zodat ook bij hoog water de drinkwaterkwaliteit en bedrijfsvoering gewaarborgd zijn.

De polder wordt voorzien van een wandelpad, een struinpad, uitkijkpunten, een scherm om vogels te bespieden, een voetgangersbrug en een strandje. Vanwege de getijdeslag ziet dit gebied er heel anders uit bij eb dan bij vloed. Hierdoor is het gebied geen uur hetzelfde.

Door de afwisseling tussen hoog en laag water met droogvallende platen worden gunstige condities gecreëerd voor veel vogels en wellicht ook bevers, die al in het aangrenzende natuurgebied Ridderkerkse Griend voorkomen.

Foto van nieuwe situatie (bron: Oasen)

Opbrengsten

De polder is in het drukke Zuid-Holland een mooie combinatie van natuurgebied, drinkwaterwinning en recreatie geworden. Ook voor de bewoners van omliggende gemeente is het een mooie uitwaaiplek.

Foto nieuwe situatie  (foto: Idde Lammers)

Meer informatie

Ake Nauta – Oasen


Dit project is toegevoegd in 2017.

Literatuur: